ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

W nowoczesnym han­dlu, dziś już nie tylko wielkomiejskim, brojlery są dominującą postacią drobiu. Gospodynie, zaopatrujące się w handlu uspołecznionym w brojlery, nie muszą umieć rozróżniać sztuk starych od młodych, podobnie jak sprawiać i skubać. Mięso drobiu, podobnie jak mięso zwierząt rzeźnych, jest produktem o wysokiej zawartości białka pełnowartościowego.Zawartość składników pokarmowych w mięsie dro­biu jest zbliżona do ich zawartości w mięsie zwierząt rzeźnych. Nie ma zatem wyraźnej różnicy w wartoś­ciach odżywczych. Pod względem wartości odżywczej mięso gęsi jest podobne do wieprzowiny, indyka do tłustej cielęciny, a kury — do chudej cielęciny. Sto­pień strawności poszczególnych gatunków jest również zbliżony. Gęś, kaczka i wieprzowina są jednakowo ciężko strawne, a kurę i cielęcinę zalicza się do pro­duktów lekko strawnych.

Hej, mam na imię Adela i bardzo serdecznie chciałabym Cię przywitać na moim blogu. Mam nadzieję, że tematy, o których piszę Ci się spodobają i zostaniesz ze mną na dłużej ;)

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz