ŁATWO ULEGA ZEPSUCIU

Mięso cho­rych zwierząt, podobnie jak mięso o wątpliwej świe­żości stanowi poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia. Mięso, jako produkt zawierający w swym składzie znaczną ilość wody, jest produktem nietrwałym. Łatwo ulega zepsuciu. Bez trudu odróżnić można mięso ze­psute od świeżego. Świeży produkt odznacza się cha­rakterystycznym zapachem i barwą, jest elastyczny, po przyciśnięciu zachowuje poprzedni kształt. Mięso nieświeże ma barwę i woń zmienioną, jego konsysten­cja traci elastyczność (wgłębienie powstałe w wyniku naciśnięcia pozostaje). Zakupione mięso należy na­tychmiast przyrządzić względnie przechować w taki sposób, żeby mu nie groziło zepsucie. Sprzymierzeń­cem każdej gospodyni jest niska temperatura.

Hej, mam na imię Adela i bardzo serdecznie chciałabym Cię przywitać na moim blogu. Mam nadzieję, że tematy, o których piszę Ci się spodobają i zostaniesz ze mną na dłużej ;)

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz